GIRLS DE RIGEUR: BAŞAK & DEFNE KOCABIYIKOĞLU

Photo by Emre Doğru

Konu moda olduğunda, giydiğimiz şeylere kendimiz karar veriyoruz sanıyoruz ya; o aslında hep doğru olmuyor.
Perdenin arkasında Başak ve Defne gibileri çoğu zaman neleri beğenebileceğimizi, kendimizi nasıl ifade edeceğimizi, nelerden esinlenebileceğimizi bir sezon öncesinden yönlendiriyor aslında. Ne de iyi yapıyorlar…

You know how we sometimes feel as if we are in control of what we wear when it comes to fashion? That is not always the case. There are always people behind the curtain such as Başak and Defne, directing us for the following season in the direction of what we like, how we can express ourselves or what we can get inspired by. Thankfully…

Biriniz ekonomi, biriniz tasarım felsefesi eğitiminden köşe yapıp modaya dönüyorsunuz. Bu işteki başarınız tartışılmayacağına göre şöyle diyebilir miyiz: “Moda sektöründe bir yere sahip olmak için eğitimini almak şart değil.”

Bilakis almamak taraftarıyız! Biz, temel bilimlerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İyi bir siyaset, tarih, mimari ya da coğrafya eğitimi… Bunlar insanı temel bakış açılarıyla donatıyor. Bizce bu eğitim üzerine uygulamalı alanda bir deneyim koymak için en iyi yöntem çıraklıktan başlanılan bir işin ta kendisi.

Before switching to fashion, one of you studied economy, and the other one design philosophy. Since your success in this business is undeniable, could we say this: “You don’t have to study fashion to be in this industry.”

In the contrary, we are for not studying it! We think that liberal arts is very important. A good education in politics, history, architecture or geography… This equips one with main points of views. In our opinion, the best way to put this education into the applied field is to begin as an apprentice.

Büyütülüş şekliniz profesyonel hayatınızı ne kadar etkiledi? Mesela annenizin dolabının hayatınızda nasıl bir etkisi vardır?

Evet, bizi annemizin dolabının ‘küçüklüğü’ etkilemiş olabilir! Estetik anlayışı gayet yüksek olmakla birlikte, 70’li yılların hippie felsefesi etkisiyle o dönem çok minimal bir gardrobu olan bir anneyle büyüdük. Bu da sanırım bazı ‘maximalist’ arzularımızı kışkırttı!

How was your professional life affected by how you were raised? How big / small of an affect does your mother’s closet have on your life, for example?

Yes, we might have been affected by how small our mother’s closet was! While she had a high perception of aesthetics, we grew up with a mother who had a minimal wardrobe due to the hippie philosophy of the 70’s. I guess that kind of provoked some of our “maximalist” desires!

“Birlikten kuvvet doğ…”madığı anlarınızı nasıl çözüyorsunuz?

Açıkçası oluruna / zamana bırakıyoruz. Bu, çocukluktan gelen bir alışkanlık. İlk anın krizi hafifledikçe bir yol bulunuyor.

How do you settle those times when there is no “strength in numbers?”

To be honest we let it ride / give it time. This is a habit that comes from our childhood. Once the crisis of the first moment passes by, there is always a way.

Türkiye’de bazı sektörlerde saygı görmek öbürkülerden daha zor oluyor. Ulaştığınız başarı seviyesi için attığınız adımları ne kadar farkındalıkla attınız?

Bizim en önemli stratejimiz, bilmediğimiz konularda ‘biliyoruz’ dememek oldu. Yeni alanları da ‘bilene’ kadar öğrenmeye çalıştık. Bu yüzden kendi alanımız hep güvenle bildiğimizden emin olduğumuz ve iyi iş çıkarttığımız bir bölge oldu.

In Turkey, it’s harder to earn respect in certain sectors compared to others. How aware were you of the steps you took in order to reach the success level you are at right now?

Our most important strategy has been saying ‘I don’t know’ to things we didn’t. As for the new subjects, we studied until we “learned” them. This is why our zone has been one where we have confidence in what we know and where we are good at our job.

Bugüne kadar size verilen en iyi tavsiye neydi?

Babamız: Hep şapkanızı alıp çıkacak kadar bağımsız olun.

Annemiz: Kendinizden hiç vazgeçmeyin.

What has been the best advice you’ve received so far?

From our father: Always be independent enough to pick up and leave.

From our mother: Never give up on yourselves.

“İki dakika iş konuşmayalım da…” diye birbirinizle başladığınız konuşmalar ne diye sonlanır genelde?

Bir sonraki tatilin hayali, ‘giyecek bir şeyim kalmadı’lı cümleler, ya da ‘Annemin doğum günü geliyor’ gibi bazı ailevi planlar…

What does the sentence that begins with “Let’s talk about anything but work for two seconds.” usually end with?

The dream of our next journey, sentences with “I have nothing to wear” or family affairs such as “Mom’s birthday is coming up.”

Kadınların ne giyeceklerini belirlemek dünyanın en zor işlerinden bir tanesi diyebilir miyiz…?

Evet çünkü bu, insanların güvensizlik bölgesine giriyor. Kendine yakıştırma, kendini bir şeyin içinde iyi hissetme, kendi kendinden ilham alabilme… Aslında bu psikolojiyi yönetmek bizim işimizin belki de en önemli parçası.

Can we say that deciding what women will wear is one of the hardest jobs in the world…?

Yes, because it touches upon people’s insecurities. Making something go with something else, feeling good in something, the ability to get inspired from yourself… Managing this psychology is actually the most important part of our job.

Gözünüzü nasıl eğitiyorsunuz? Moda dışında neler yardımcı olur size?

Seyahat. Hayal kurmak. Okumak. İzlemek.

How do you train your eye? What helps you other than fashion?

Vacations. Dreaming. Reading. Watching.

Hiç “Tatilde şöyle bir şey gördük o da işimize şöyle yansıdı” gibi bir hikayeniz var mı?

Çok! İkimiz de çok gözlemci insanlarız. Tatil bizim için her şeyden önce yeni bir gözlem alanı. Yepyeni insanları gözlemlemek, buradan yeni fikirlere ulaşmak bazen tatilin en eğlenceli tarafı olabiliyor.

Do you have a story where something you’ve seen during a vacation had an impact in your career?

Many! We are both very observant people. First and foremost, vacations are new areas that we can observe. Observing brand new people and coming up with new ideas through them sometimes ends up being the most fun part of the holiday.

Bir dizi karakteri olsaydınız kim olmak isterdiniz?

Bunu ikimiz aynı anda aynı şekilde cevapladık! Moonlighting’deki Maddie Hayes.

If you were a character from a series, which one would it be?

We both answered it the same way at the same time! Maddie Hayes from Moonlighting.

Birbirinizden öğrendiğiniz ve öğreneceğiniz çok şey vardır eminim, fakat şu anınızı sorsam, birbirinizden en önemli öğrendiğiniz şey nedir?

Başak – Kendinden şüphe duymamak.

Defne – Öfke ile konuşmamak.

I’m sure there are many things you have / will learn from one another, however as of now, what has been the most important thing you’ve learned from one another?

Başak – Not doubting yourself.

Defne – Not to speak feeling angry.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*